// Biografi og dokumentar // Hodalen i 350 år

Handlekurv

 
Hodalen i 350 år av
Ingunn Bakken
Forfatter:
Ingunn Bakken
Forfatter:
Nils Bakken
Forfatter:
Bjørg Inger Ryalen
Forfatter:
Leiv Ryalen
Forfatter:
Ola Rye
Forfatter:
Jo Esten Trøan
Redaktør:
Arne Bakken
Redaktør:
Helge Christie
Forlag:
Hodalen Bygdelag
Format:
Innbundet
Språk:
BM
Utgitt:
2017
Antall sider:
223
Vekt:
1100
Nøkkelord
historie, tekst, bilder
Område:
Tolga (Hedmark), Tynset (Hedmark), Os (Hedmark), Røros (Sør-Trøndelag), Røst (Nordland), Værøy (Nordland)
Pris: 250,-
Utsolgt forlag    

Beskrivelse av boken
Når man lever nær marginale livsmuligheter - hvor nøysomhet har vært den store læremester - blir det å dele på ressursene helt avgjørende for at et bygdesamfunn skal klare seg. Vi er stolte over at våre forfedre fra begynnelsen av la grunnlaget for at i Hodalen skulle alle garder ha samme rettighet til fiske jakt og beite. Det er verdier som har globale perspektiver i dag.

Boka med tekst, bilder og layout er laget av hodøler som sammen med alle fastboende, utflyttede sambygdinger og bygdevenner vil ære bygda på denne måten.